Grekland: Stoppa det skamlösa kriget mot flyktingarna!

Regeringen och den härskande klassen i Grekland bedriver ett öppet och skamlöst krig mot tusentals flyktingar, med Erdogans cyniska regims delaktighet och med den europeiska unionens överseende och uppmuntran.

I slutet av februari tillkännagav den turkiska regeringen att man skulle sluta hindra ”migrationsflödet” från att nå Europa. Detta var direkt efter att 34 turkiska soldater dödats under en bombning från Assads syriska armé, backad av Ryssland, i Idlib, norra Syrien.

På detta vis försöker Erdogan att pressa EU och Nato till att stödja hans regim både finansiellt och militärt i dess ingripande i norra Syrien som under de senaste veckorna nått ett dödläge. Detta är ännu ett försök från Erdogan-regimen att använda de miljoner som är på flykt för att tjäna den turkiska härskande klassens intressen och imperialistiska planer. Genom sitt militära ingripande i Syrien försöker den turkiska härskarklassen att annektera territorium och krossa den kurdiska nationella befrielserörelsen, med svepskälet att man vill skapa en territoriell zon för flyktingar.

Den grekiska regeringens svar har varit att konkurrera med Erdogan i cynism och barbari. De mer än 10 000 utfattiga och lidande flyktingar som passerat den turkiska gränsen från Edirne har behandlats av den grekiska polisen, armén och gränsbevakningen som om de vore en fientlig inkräktande armé. De har beskjutits med tårgas, med kvävande gasgranater och med skarp ammunition!

Enligt ett provocerande uttalande från den fjärde armékåren, som har sin bas i Thrakien, så kommer det från och med den 2 mars 2020 ”och under den efterföljande 24-timmarsperioden att avfyras skott i en direkt bana från kulsprutor, gevär och pistoler inom hela det förbindande området”. Denna order motsvarar en formell krigsförklaring mot tusentals obeväpnade och svårt ansatta människor.

Redan måndagen 2 mars skördades de första offren i detta öppna krig mot flyktingar. Mohamed Al Arab från Aleppo dödades av grekiska gränsvakter när han försökte passera gränsen, samtidigt som ett annat barn drunknade efter att en migrantbåt kantrade till följd av det grekiska sjöfartsministeriets ingrepp för att avvisa flyktingbåtar till sjöss, känt som ’push back’, vilket är förbjudet enligt internationell lag. Liknande avskräckande exempel skildras i en film som cirkulerar på internet, publicerad av den turkiska myndigheten (för sina egna syften), och som visar hur den grekiska kustbevakningen inte bara tillbakavisar flyktingar utan också skjuter skarpt för att skrämma dem.

Barbari

Allt detta är exempel på ett barbari som saknar motstycke, som kom som en naturlig fortsättning på regeringens flera dagar långa kampanj för att undertrycka massorna av invånare på Lesbos och Chios som i slutet av februari mobiliserade sig mot regeringens planer att omvandla dessa öar till nya, permanenta, flyktingläger. Krigsförklaringen mot flyktingarna kom efter nationella säkerhetsrådets möte söndagen den 1 mars där man beslutade att upphöra antagandet och godkännandet av asylansökningar under en månads tid. Detta är ett tillfälligt avskaffande av en grundläggande mänsklig rättighet som är internationellt förankrad genom FN:s stadga, men också är inskriven i den grekiska konstitutionen. Inte ens högerextremisten och rasisten Salvini vågade göra detta i Italien. De dussintals flyktingar som lyckades passera den grekiska gränsen arresterades och några har redan dömts i korta domstolsförfarande för ”olaglig inresa till landet” för första gången sedan 2014.

Samtidigt har regeringen och de borgerliga medierna – inklusive självaste premiärministern – under de senaste dagarna skärpt sin främlingsfientliga och rasistiska retorik genom att tala om ett ”asymmetriskt hot” och ”inkräktare som försöker förstöra landets säkerhet.” Detta skapar systematiskt en atmosfär av nationalistisk och hatisk hysteri mot flyktingar, vilket uppmuntrar alla möjliga fascistiska och rasistiska organisationer till att bilda paramilitära grupper och attackera både flyktingar och aktivisterna som visar solidaritet med dem. Indikativt till detta är filmen som visar hur en grupp rasister, ropande vidriga förolämpningar, blockerar avstigningen från en båt med flyktingar i Lesbos hamn den 1 mars. I båten satt bland annat en gravid kvinna och ett litet barn. Samma dag föll två tyska mediekorrespondenter offer för våldsamma och rasistiska attacker.

Det är ett häpnadsväckande hyckleri från den grekiska regeringens och härskande klassens sida, när de försöker gömma sig bakom Erdogan-regimens cynism och exploatering av flyktingar. För det första förblir de allierade med Erdogan inom Nato, vilket gjordes särskilt tydligt vid den imperialistiska alliansens senaste toppmöte, där Turkiet efterfrågade Natos hjälp med att upprätthålla ockupationen av norra Syrien. Den grekiska regeringen protesterade inte en enda gång mot de turkiska planerna och sägs bara ha tagit upp frågan om ”Turkiets respekt för flyktingavtalet med EU”.

Den grekiska regeringen fortsätter dessutom att förklara sin fulla tro på det eländiga avtalet undertecknat år 2016, en rasistisk och falsk överenskommelse som ger Erdogan finansiell kompensation för att ”kontrollera flödet” av flyktingar, och som även upphäver Turkiska medborgares visum. Det är detta avtal som gett Erdogan möjligheten att använda flyktingarna som pjäser i förhandlingarna med EU. Sanningen är att den grekiska regeringen och härskande klassen tillämpar EU:s regler till punkt och pricka när man behandlar flyktingarna på detta omänskliga sätt och förnekar dem tillträde till europeiska länder samt förhindrar deras rätt till asyl och till en anständig existens.

Den grekiska härskande klassen och dess regering är gemensamt ansvariga för dessa människors lidande eftersom att de genom sitt deltagande i Nato och EU både direkt och indirekt har stöttat förödande imperialistiska krig (Afghanistan, Irak, Syrien, etc.) och de reaktionära regimerna i Mellanöstern och Nordafrikas handlingar, som har skapat kontinuerliga och stora vågor av flyktingar de senaste två decennierna.

Vi får aldrig glömma att miljoner av dessa flyktingar är offer för imperialistiska krig över kontrollen av olja, andra råmaterial och över intressesfärer. Den extrema exploateringen, förtrycket och den djupa kapitalistiska krisen som förstör deras ursprungsländer är fenomen som USA:s och EU:s (som det kapitalistiska Grekland aktivt deltar i) västerländska imperialism bär skulden för. De har orsakat flyktingarnas situation och nu vägrar de inte bara att ta hand om dem, utan de hålls inom ogenomträngliga gränser – koncentrationsläger och fängelser – nekas asyl och mördas. Denna omänsklighet som går under namnet ”modern, kultiverad kapitalism”, kännetecknas inte bara av Erdogans regim utan också av den grekiska härskande klassens stat, som skjuter och förtrycker obeväpnade flyktingar.

Genom denna nya attityd har den grekiska regeringen ”befordrats” till de europeiska gränsernas mest barbariska polis. I rollen som de nordeuropeiska kapitalisternas usla undersåte, en roll som de accepterar till fullo, är den grekiska regeringen inte bara likgiltig inför en lika och proportionerlig fördelning och social integrering av flyktingarna i de andra europeiska länderna, utan man försöker dessutom att göra en ekonomisk vinst. Detta visades nyligen då EU-kommissionens ordförande, som reste med Mitsotakis till Evros, i ett tillkännagivande nämnde att den grekiska regeringen ska få 700 miljoner euro för flyktingarna, i tre omgångar. Dessa pengar, likt de miljarder euro som under årens gång gått till Erdogans regim, skulle kunna användas till vård och social integrering av flyktingar i de europeiska länder där de önskar bo. Istället går dessa pengar till byggföretag såsom AKTOR, TERNA och Mytilineos, som förbereder sig – med regeringens godkännande – för att bygga inhumana flyktingfängelser på öarna i nordöstra Egeiska havet.

En kampanj kantad av lögner och trångsynthet

En kampanj kantad av systematiska lögner och skrämselpropaganda från de borgerliga medierna och regeringen har använts för att försöka rättfärdiga detta barbariska och skamlösa krig mot flyktingar, i vilken risken att ”rubba” den grekiska populationen framhålls. Men enligt FN:s flyktingorgan så har Grekland endast 5 flyktingar per 1000 invånare, medan Turkiet har 45. Totalt finns det knappt 70 000 flyktingar på grekisk mark, medan antalet i Turkiet överstiger 3,7 miljoner. Samtidigt försöker staten och den grekiska borgarklassen, genom deras kampanj mot ”flyktingar – inkräktare”, att skapa ett klimat av ”nationell enighet” med det politiska målet att vända arbetarklassens uppmärksamhet bort från deras tillämpade politik mot löner; arbete, försäkring och utbildning, som bara kan slås tillbaka genom klasskamp.

Vänstern och arbetarrörelsen i Grekland måste beslutsamt slå tillbaka mot detta barbariska krig som förklarats mot flyktingar och det systematiska odlandet av en nationalistisk främlingsfientlig hysteri i samhället, och de måste göra det tydligt att de står på flyktingarnas sida. Men denna viktiga uppgift undergrävs ”inifrån”, först och främst av den oacceptabla ståndpunkten som SYRIZA-ledningen antagit. Alexis Tsipras sa i en intervju i Mega Channel den 3 mars, att Mitsotakis-regeringens hållning till de tusentals flyktingarnas ansträngningar att komma in i Grekland både är rättfärdigad och nödvändig. Ledarskapet för SYRIZA går konsekvent i fotspåren av sin senaste maktperiod, då det utövade en inhuman politik mot flyktingar, vilket framgick av de ökända Idomeni och Moria-lägren. De vägrar försvara alla flyktingars rätt till asyl och accepterar okritiskt den kriminella rollen som EU och USA har haft i flyktingfrågan och deras ingrepp i Syrien och Mellanöstern. Samtidigt stödjer de den nationella linjen som upprättades av den grekiska borgarklassen mot den turkiska och förespråkar en mer ”beslutsam” inställning mot Turkiet.

Bild: European People's Party/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Dessvärre visar sig ledarskapet för det Kommunistiska partiets (KKE) ståndpunkter vara otillräckliga, vilket syns i deras uttalande om den senaste tidens utveckling i flyktingfrågan den 2 mars. Ledningen för Greklands Kommunistiska parti erbjuder endast ett halvhjärtat fördömande av våldet mot flyktingarna från den grekiska regeringen och staten, samtidigt som man accepterar ”nödvändigheten av att bevaka gränserna i Evros”. På detta implicita men ändå tydliga sätt ger KKE:s ledning en viss legitimitet till den dominerande nationalistiska retoriken om behovet av att försvara gränsen. De avvisar ”både den reaktionära nationalismen och repressionen och den farliga kosmopolitismen i teorin om ’öppna gränser'” vid en tidpunkt då öppnandet av gränserna är ett grundläggande villkor för att rädda tusentals flyktingar från misär och sjukdom. Dessutom vägrar de att ta de massiva konkreta initiativ som krävs för att försvara flyktingarna och främja en gemensam front mellan arbetarrörelsen och ungdomen i kampen mot den grekiska regeringen och EU. Istället verkar de se till den reaktionära regeringen efter svar på EU:s och Natos politik.

Solidaritet med migranterna!

Varje medveten vänsteraktivist i arbetarrörelsen och bland ungdomen måste med hela sin styrka ansluta sig till flyktingarnas sida och kräva ett omedelbart slut på det skamlösa kriget som den grekiska härskande klassen förklarat mot dem i samarbete med EU och Turkiet. Det finns ett trängande behov för konkreta och enhetliga initiativ från vänstern, arbetarrörelsen och ungdomsorganisationerna kring följande mål och krav:

  • Ett omedelbart slut på arméns, polisens och gränsbevakningens skamlösa krig mot flyktingar! Ingen soldat eller underofficer ska delta i dessa fega stridsoperationer!
  • Öppna alla Greklands gränser för varje flykting, bevilja asyl till dem som begär det och tillhandahåll resehandlingar för de europeiska länder som de vill ta sig till!
  • Nej till den grekiska statens och härskande klassens hatiska och främlingsfientliga hysteri! Nej till den härskande klassens metoder för att söndra och härska. Flyktingar är inte inkräktare, utan offer för imperialistiska krig, brutal kapitalistisk utsugning och förtryck. De är den grekiska arbetarklassens och ungdomens bröder – de är våra allierade i den gemensamma kampen mot kapitalismens barbari!
  • Vi behöver här och nu initiativ för gemensamma massaktioner med flyktingar! För gemensamma kommitteér mellan öbor och flyktingar mot planerna för nya flyktingfängelser, för att gemensamt ta itu med statligt våld och förtryck och för att driva ut rasistiska och fascistiska grupper som försöker organisera sig på de platser där flyktingar strandsatts!
  • Omedelbara initiativ från vänsterns masspartier, ungdomsorganisationer och fackföreningar för samordnade insatser med de turkiska och europeiska arbetarrörelserna i kampen för att få ett omedelbart slut på kriget i Syrien och för att ta sparka ut alla utländska arméer från landet! Upphäv därefter avtalet mellan EU och Turkiet som håller miljontals fördrivna människor fängslade och som gör det möjligt för Erdogans regim att cyniskt använda dem för att gynna turkiska kapitalistiska intressen! För att öppna upp alla europeiska staters gränser till flyktingar för vård, asyl och social integration! Det rika kapitalistiska EU med sina 600 miljoner invånare kan bekvämt assimilera och ta hand om 5–6 miljoner lidande människor!

Communist Tendency (IMT Grekland)

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,164FansGilla
2,425FöljareFölj
1,211FöljareFölj
2,021FöljareFölj
711PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna