Försvara Marxistiska Studenter från byråkratiska angrepp!

Marxistiska Studenter Göteborg riskerar att bli uteslutna ur Göta studentkår efter en politisk attack från några av kårstyrelsens medlemmar. Därför lanserar vi nu en kampanj för att stoppa uteslutningen och försvara marxisters demokratiska rättigheter på universitetet.

Marxistiska Studenter har anordnat möten på Göteborgs universitet under fem års tid och diskuterar politiska, historiska och filosofiska ämnen utifrån ett marxistiskt perspektiv. Under det senaste året har vi demonstrerat mot nazister, bjudit in företrädare för Hamnarbetarförbundet för att ge stöd och prata om konflikten i hamnen, och deltagit i och stöttat gymnasieelevernas strejk mot utvisning av barn och unga till Afghanistan.

Detta arbete har gjort oss till en välbesökt, uppskattad och snabbt växande kårförening. Vissa av våra politiska motståndare har också noterat våra framgångar, och retat upp sig enormt.

Varje år måste kårföreningar ansöka om förnyad kårföreningsstatus, och det har alltid varit ett rent rutinärende. Men när vi skickat in årets ansökan fick vi plötsligt höra att den inte kunde behandlas om vi inte deltog på kårfullmäktiges möte den 9 maj. Anledningen som uppgavs var att det ”luftats en del kritik gällande er verksamhet”. När vi bad om förtydligande fick vi till svar att det gällde ”användande av Lenin och övriga sovjetiska symboler” samt ”revolutionära slagord i er affischering och marknadsföring”.

Detta är mycket allvarligt. Kritiken handlar inte om att vi skulle ha gjort någonting fel, utan om de politiska idéer som vi företräder. Om vi inte blir beviljade status som kårförening är det likvärdigt med att vi blir uteslutna ur Göta Studentkår – eftersom vi är marxister.

Vi inleder nu en kampanj för att slå tillbaka uteslutningshotet. Detta var något vi öppet förklarade under mötet med kåren att vi skulle göra. Tyvärr måste vi påpeka att personer ur kårstyrelsen svarade att en sådan kampanj var ett sätt att ”hota” kåren. Tvärtom – det är de som hotar marxisterna med uteslutning. För att stoppa detta övergrepp på marxisternas yttrandefrihet måste vi ta ut det här till studenterna och kårens medlemmar.

Marxistiska Studenters politik

Under kårfullmäktiges framgick det att kritiken kommer från anonyma personer, som inte vill säga vilka de är. Vi vet bara att en sitter i Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Kritiken har förts fram i form av ”frågor” om Marxistiska Studenters verksamhet är ”förenlig med Göta Studentkårs värdegrund”.

Ifrågasättandet rör ”hur vi ställer oss till Lenin”, ”om vi framhäver marxismen som ideologi”, ”om vi har försäljning av marxistisk litteratur” samt återigen ”användandet av symboler som hammaren och skäran”. Det är tydligen en överraskning för vissa i kårens ledning att Marxistiska Studenter är just en marxistisk förening.Manifestationen mot fascism

Från början utgick vi från att detta uteslutningsförsök måste vara resultatet av ett missförstånd, bristande erfarenhet eller naivitet. Men under mejlkorrespondens under sommaren har det tydliggjorts att detta är en fråga om vår politiska åsikter:

”– your organization’s ideological standpoint and how you relate to key figures from the Soviet era

– whether or not you are actively advocating Marxist views and ideology

– if you are having bookstands where you sell books promoting marxism”

För att göra det extra tydligt, avslutas detta mejl med: ”We are sorry that it came down to discussing political ideologies, however it is a delicate matter and it stirred a lot of emotions between our members.”

Samtidigt har inga frågor eller kritik ”luftats” mot Liberala Studenter och Fria Moderata Studentförbundet. Detta är en attack mot vänstern på universitetet, och det är någonting som vi omöjligt kan acceptera. Det är ett uppenbart försök att stoppa oss, därför att vi har synts väldigt mycket och varit väldigt aktiva.

Det måste påpekas att flera andra i kårfullmäktige reagerade på hela förfarandet, och argumenterade till försvar för Marxistiska Studenter. Dessa individer stod föredömligt upp mot dessa lösa anklagelser, och det stödet förtjänar beröm.

Marxister har alltid kämpat mot förtryck

Vi är marxister, och det är vi stolta över. Marxister har genom historien alltid stått på de förtrycktas sida i kampen mot kapitalismens exploatering av människor och natur. Vi har stått i första ledet i kampen mot rasism, sexism och homofobi. Hur någon av våra aktiviteter eller hur marxismen som ideologi skulle strida mot kårens värdegrund, har vi fortfarande inte fått något svar på. Anledningen är naturligtvis att marxismen inte strider mot denna värdegrund.Skolstrejken

Borgarklassens försvarare har aldrig intresserat sig för mänskliga rättigheter eller demokrati. Tvärtom fylls deras blodiga historia av ett försvar för klassamhällets orättvisor och misär tillsammans med attacker mot dem som kämpat emot. Nu ser vi återigen hur anonyma högerpersoner gör sitt bästa för att underminera den demokratiska diskussionen på universitetet.

Under en period när kapitalismens kris får allt fler ungdomar att vilja kämpa för att krossa det här förtryckande systemet och därmed intresserar sig för marxismens idéer, blir det återigen viktigt för högern att begränsa de revolutionära idéernas inflytande. Det är den verkliga anledningen till att högern på universitetet nu attackerar oss.

Hammaren och skäran och Lenin

Marxistiska Studenter förespråkar den genuina marxismen som under ledning av Lenin och Trotskij ledde de ryska arbetarna till seger i den ryska revolutionen 1917. För första gången i historien påbörjade arbetarna tillsammans med bönderna byggandet av det mest demokratiska styrelseskick som någonsin skådats. Deras allians symboliseras med hammaren och skäran.

Att revolutionens demokratiska landvinningar sorgligt nog rullades tillbaka och ersattes av Stalins diktatur ligger till grund för borgarklassens mest älskade förvanskning av marxismen. Kapitalismens försvarare har ända sedan Sovjetunionens kollaps försökt att sätta likhetstecken mellan Lenin och Stalin och vidare också påstå att stalinismens brott är en oundviklig följd av marxismen.

För alla som ärligt studerar historien är det uppenbart att en flod av blod skiljer stalinismen från marxismen. För att Stalin och byråkratin skulle kunna ta makten från arbetarna, som under de första åren efter 1917 styrde samhället genom arbetarråd (sojveter), krävdes att stalinisterna avrättade alla de marxister som hade varit ledande under den ryska revolutionen.

Stalin upprättade en terrorregim för att tysta alla kritiker. En sådan regim är helt oförenlig med verklig socialism, som behöver arbetardemokrati som kroppen behöver syre. De marxister som under Trotskijs ledning kämpade emot denna urartning, hör till det arv som Marxistiska Studenter försvarar. Stalinismen utgör ett fullständigt brott med den genuina marxismen. Lenins fru Krupskaja sade själv 1926 att ”om Lenin levde så skulle han troligen sitta i ett av Stalins fängelser”.

Högerns hetsjakt är inget nytt

Högerns hetsjakt och försök att förvränga och kväva marxismens idéer är inget nytt och har pågått sedan Marx och Engels tid. Samma höger som alltid pratat högtidligt om yttrandefrihet när det kommer till nazisters rätt att marschera på våra gator, har genom historien gjort allt de kan för att censurera radikala vänsteridéer.

De är livrädda för marxismens revolutionära idéer, eftersom det är de enda idéer som kan ge ett seriöst svar till unga arbetare och studenter som aktivt söker efter ett alternativ och vill organisera sig i kampen för en bättre värld.

De som ligger bakom den här attacken mot marxisterna vågade först inte lägga fram vad det verkligen handlade om för den övriga styrelsen i Göta studentkår. De försökte dölja den politiska censuren bakom anklagelser om påhittade administrativa problem. Men en av de övriga styrelsemedlemmarna bad om ursäkt för detta under mötet när det blev uppenbart att den kritiken var påhittad.

Marxistiska Studenter tvingas nu ta kamp för vår grundläggande rättighet att existera som en demokratisk studentförening. Detta är inget nytt för marxister. Rätten att organisera sig har alltid varit en pågående kamp ända sedan arbetarrörelsens början. Vi hoppas att kårfullmäktige kommer på bättre tankar, och drar tillbaka sitt hot om uteslutning.

Vi vill nu uppmana alla Revolutions läsare att stödja oss i vår kampanj mot uteslutningen på alla sätt man kan. Ni kan läsa mer om den pågående kampanjen på www.marxist.se där vi kommer att publicera mer information och fortlöpande uppdateringar.

Det här kan du göra:

  • Skriv på vår namninsamling.
  • Ge ett ekonomiskt bidrag via Revolutions Swish (123 390 74 90) till affischer och flygblad. (Märk bidraget med ”Marxistiska Studenter”)
  • Gilla och följ vår Facebooksida.
  • Maila oss och kårstyrelsen (gota.gu.se) med krav om att dem ska godkänna vår ansökan som kårförening.
  • Vill du gå med i Marxistiska Studenter? Vill du engagera dig i kampanjen mot uteslutningen? Kontakta oss på student@marxist.se

Marxistiska Studenter Göteborg

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,166FansGilla
2,326FöljareFölj
1,117FöljareFölj
2,021FöljareFölj
698PrenumeranterPrenumerera

Senaste Artiklarna