Stoppa bombningen av Gaza! Stoppa ockupationen! Internationell mobilisering för den palestinska kampen!

Detta är ett uttalande från Internationella Marxistiska Tendensen  om det israeliska våldet mot Gazaremsan. Uttalandet skevs den 14 maj 2021, innan det nuvarande vapenstilleståndet.

Den israeliska militären är den starkaste militärmakten i Mellanöstern, och släpper tusentals bomber urskillningslöst över ett av världens mest tätbefolkade och fattigaste områden. Samtidigt går lynchmobbar av sionistiska bosättare på den extrema högerkanten och fascister, helt öppet och med den israeliska statens stöd, och attackerar palestinska områden i Israel självt, förstör bostäder, fastigheter, affärer, och slår ihjäl oskyldiga bara för att de är palestinier, i ett våg av rasistisk terror som kan bara beskrivas som en pogrom [förföljelse av en folkgrupp].

Befolkningen i Gaza har ingenstans att ta vägen och saknar allt – energi, rent vatten, grundläggande sjukvård och till och med mat – efter en blockad som skördat hundratals liv bara de senaste månaderna.

Foto: Israel Police/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Inte ett uns av ilska eller fördömanden – och ännu mindre någon konkret handling – hörs från de västerländska stormakterna, varken USA eller den ”civiliserade” Europa, över det lidande som den israeliska staten dagligen utsätter den palestinska befolkningen i Gaza, Västbanken, östra Jerusalem och inom Israel för. Hyckleriet bland imperialismens reaktionära marionetter i Riyadh, Dubai, Amman och El Cairo avslöjas samtidigt.

I stället förstärks den dagliga mardrömmen av årtionden av imperialistisk ”fred” med ännu våldsammare attacker, med avsikt att krossa palestiniernas kamp. Den härskande klassen i Israel använder ”fred” samt krig för att uppnå sitt reaktionära mål: etnisk rensning av alla områden som de anser tillhör dem. Deras motto är ”det som vi har, behåller vi” – ”Eretz Israel”, rensat från det palestinska folkets besvärliga närvaro. Detta projekt av etnisk rensning och institutionell diskriminering är inskriven i den rasistiska lagen ”Israel som det judiska folkets nationalstat” som godkändes av Netanyahu sommaren 2018 och fick sitt välsignande av USA:s president Donald Trump.

Krigets första offer är sanningen. De internationella medierna, som ägs av kapitalister, upprepar ständigt att ”våldet från båda sidor måste upphöra” och erkänner Israels rätt till ”självförsvar,” som att ”båda sidor” alls var jämförbara. Att låtsas vara ”neutral” i en situation som denna är samma sak som att stödja förtryckaren mot de förtryckta.

De kallar detta för ett krig, men det är inget ”krig.” Det är ett ensidigt försök att rasera det palestinska folkets förhoppningar om ett hemland och att kunna stå upp för sina grundläggande mänskliga rättigheter. Ett normalt kännetecken för en imperialistisk ”fred” är att varje försök från palestinska arbetare och ungdomar att fredligt kämpa emot det dagliga förtrycket kriminaliseras och möts med hänsynslös och blodig repression.

Detta har avslöjats de senaste veckorna genom repressionen av massrörelsen mot vräkningar i Sheikh Jarrah stadsdelen av östra Jerusalem. Efter detta följde den israeliska statens repressiva styrkor med blodiga attacker mot fredliga troende som förbjöds till att gå till al-Aqsamoskén på Tempelberget i Jerusalem – det viktigaste religiösa centret för muslimer – precis i slutet av Ramadan.

Denna provokation syftade till att skapa konflikt med Hamas. Det var en genomtänkt strategi från Netanyahu, som desperat försöker stärka sitt förtroende som Israels starke man och förhindra att det skulle bildas en koalitionsregering utan honom. Det är inte första gången som Netanyahu använt hat mot palestinier för att få stöd från Israels härskande klass och stat, och våldsamt pressa stora delar av den judiska befolkningen i Israel och utomlands att ge stöd till regeringens mest reaktionära insatser – allt i ”säkerhetens” namn.

Den 18 maj hade 232 palestinier dödats, varav 65 barn – dessa siffror talar för sig själva. Den israeliska militärens påstående att de ”angriper militära mål” är ett fullständigt hyckleri och avslöjar de ojämna styrkeförhållandena i det här så kallade kriget.

Tolv israeliska medborgare har också dödats (bland annat två palestinier som inte hade tillgång till någon bunker) som resultat av hundratals raketer som Hamas skjutit mot Israel. Att skjuta dessa raketer spelar en fullständigt kontraproduktiv roll för den palestinska kampen och stärker bara Netanyahu, genom att att de pressar israeliska arbetare till att stötta Netanyahu och den israeliska staten.

Som marxister och internationalister är vi inte neutrala i en sådan konflikt. Vi försvarar palestiniernas rätt till ett hemland och deras rätt att kämpa mot förtryck och försvara sina liv på alla möjliga sätt. Våldet mot de förtryckta kan aldrig likställas med våldet från förtryckarna.

Ett annat scenario

Ett viktigt kännetecken hos de senaste protesterna har varit att många palestinier innanför den gröna linjen har deltagit i mycket större utsträckning än tidigare. [Den gröna linjen är den del av Israels territorium som erkänts av många andra imperialistmakter, övers. anm.] Många som deltar är alltså (andra klassens) medborgare i Israel. Denna rörelse leds av en ny generation kämpar som förkastat de misslyckade strategier som det palestinska folkets så kallade ledarskap haft, både Fatah och Hamas.

En annan skillnad mot tidigare är att detta också sker i ett nytt sammanhang. Fler och fler arbetare och ungdomar världen över, inklusive judiska arbetare och ungdomar, har fått lära sig av den egna statens repression av massrörelser i sina egna länder under den senaste perioden. Denna erfarenhet gör att de börjar se igenom den tjocka dimman av lögner från massmedia. Motståndet från det palestinska folkets massrörelse i Israel har avslöjat den israeliska statens förtryckarmetoder som stryper palestiniernas strävanden och levebröd för miljontals människor världen över. Detta svarar mot den revolutionära anda som utvecklas överallt i samhället.

På många platser i världen kallas det till massdemonstrationer mot anfallet på Gaza och den pågående förföljelsen av palestinier. Från Jordanien har tusentals palestinier försökt korsa gränsen till Israel för att fredligt demonstrera till stöd för sina bröder och systrar. Detta avslöjar samtidigt hyckleriet från de olika arabiska regimer som påstår sig stötta palestiniernas kamp.

Det är den internationella arbetarrörelsens uppgift att ge stöd till palestiniernas motståndskamp och blottlägga de lögner och intressen som alla kapitalistiska regeringarna försvarar, särskilt i de imperialistiska länderna. Palestiniernas rättigheter kommer aldrig att försvaras genom prat om ”fred” och ”förhandlingar” i FN och mellan diverse imperialistmakter. Faktum är att fred och ett slut på den nuvarande mardrömmen är omöjligt så länge kapitalismen och imperialismen dominerar planeten.

Denna rörelse måste vi se som en del av det internationella uppsvinget av revolutionär kamp mot kapitalismen. Netanyahus spel kan slå slint genom att mobiliseringar i Israel och internationellt förenas. I rädsla för den massrörelse som utvecklas bland palestinier på Israels territorium, har den israeliska armén och den härskande klassen delats över om man bör fortsätta eller avbryta attacken på Gaza genom att låtsas ha uppnått sina mål. De har hotat med att sätta in armén in i Gaza, som de gjorde år 2014 när de dödade över 2300 palestinier. Ett sådant försök skulle öka det urskillningslösa dödandet och mötas av större ilska.

Kriget och den imperialistiska ”fredens” förgiftade frukt

Det som vi bevittnar i Israel och Palestina är den imperialistiska ”fredens” förgiftade frukt. Utsugningen av den palestinska befolkningen utvecklas ständigt samtidigt som de kvävs av ett system som är utformat för att marginalisera dem. Netanyahu förlitar sig på sionistiska högerextremister och deras fascistiska svans för att mobilisera stöd från de judiska bosättarna. Genom att ge dem eftergifter har han satsat hela sin politiska framtid på deras sak, vilket uppmuntrar dem ännu mer.

Israel är mitt i en regeringskris med tre val på rad som inte lyckats skapa en tydlig majoritet. Netanyahu har lyckats navigera stormen och även överleva åtalet om korruption. Han blir dock mer och mer desperat. Hans ärkefiende, generalen Benny Gantz, förlorade allt förtroende han hade byggt upp efter sin polemik mot Netanyahus korruption, genom att ändå besluta att ingå en koalitionsregering med honom. Gantz försöker nu visa att han är ännu mer anti-palestinsk än sin motståndare genom att betona sin roll som överbefälhavare under massakern 2014 i Gaza. Ett försök att övervinna det politiska dödläget var att utse Yair Lapid till att bilda en ny regering utan Netanyahu, men detta har övergetts.

Den israeliska staten är mäktig, men det finns tydliga tecken på en kris i själva hjärtat av den sionistiska staten.

Trump avslöjar 70 års amerikansk utrikespolitik

USA-imperialismen har alltid gett stöd åt Israel i sista hand. Det bevisas av de påkostade subventioner som USA ger Israel, utan vilka den israeliska härskande klassen skulle få det svårt att upprätthålla sitt ekonomiska och militära herravälde i regionen. USA:s statssekreterare Alexander Haig beskrev en gång Israel som ”det största amerikanska hangarfartyget i hela världen som inte går att sänka”.

Samtidigt har USA låtsas vara ”neutrala” i den palestinska frågan för att upprätthålla sin makt i regionen. På det sättet har amerikanska imperialismen lyckats motarbeta palestiniernas självständighetskamp, genom att utnyttja en koalition av allierade i regionen (de reaktionära arabiska regimerna i Jordanien, Egypten, Saudi Arabien, Gulfstaterna med flera) till att pressa det palestinska ledarskapet att skriva på en rad ”fredsavtal”. Detta gäller avtalen i Oslo och Madrid 1993 och bildandet av den palestinska myndigheten. Marxisterna varnade för att detta skulle bli en dödlig fälla för palestiniernas nationella strävanden.

USA:s förre president Donald Trump övergav denna låtsade neutralitet genom att erkänna Jerusalem som Israels odelade huvudstad och den rasistiska lagen ”Israel som det judiska folkets nationalstat”. Han avslöjade i praktiken den amerikanska utrikespolitikens verkliga inriktning och sköt därmed hela idén om en tvåstatslösning på den palestinska frågan i sank. Denna process kulminerade med Trumps groteska ”århundradets avtal” och de så kallade Abrahamavtalen.

Detta var ett tydligt budskap till palestinierna: ”Om ni vill försvara er försörjning, kan ni bara förlita er på er själva.” Budskapet mottogs och förstods. Detta är grunden till det oväntade motståndet och den snabba ökningen av kamp mot de senaste månadernas kontinuerliga provokationer. Detta måste vara den grund på vilken vi bygger ungdomarnas och arbetarklassens internationella revolutionära rörelse mot imperialism, kapitalism och förtryck världen över.

Inget förtroende för imperialisternas ”fredsplaner”. För palestiniernas rätt till ett verkligt hemland!

Internationella Marxistiska Tendensen står i full solidaritet med det palestinska folket under ännu ett barbariskt anfall från den israeliska krigsmakten och avvisar alla ursäkter som Netanyahus regering har kommit med för att rättfärdiga de mord och den förstörelse man orsakar.

Det palestinska folket har ett rätt till ett hemland och så länge det är inte uppnått kommer konflikten fortsätta. Den sionistiska härskande klassen i Israel kommer dock aldrig ge ett verkligt hemland åt palestinierna. Det är därför den måste störtas. För att detta ska ske måste det israeliska samhället brytas upp på klassbasis.

Israel är ett av världens mest ojämlika samhällen. Samma härskande klass som förtrycker palestinierna attackerar också israeliska arbetares och ungdomars levnadsstandard. Förra året såg vi massiva protester mot Netanyahu. De palestinska massornas revolutionära mobilisering måste få stöd från arbetarklassens anti-imperialistiska och antikapitalistiska rörelse världen runt.

Arbetare och ungdomar i Palestina har också rätt till att försvara både sig själva och sina områden från sionistiska nybyggares fascistiska gäng som stödjer sig på den israeliska staten. Detta sker redan genom självförsvarskommittéer i Haifa och andra städer.

Varje steg i utvecklingen av klasskamp från palestinska och judiska arbetare och ungdomar som bryter med den sionistiska staten måste uppmuntras och stöttas. Endast genom klasskampen kan vi få ett slut på det sionistiska herraväldet och grunda en stat som ger lika rättigheter till både judar och palestinier.

Detta är dock endast möjligt under en stat som är styrd av vanliga arbetare, både judar och palestinier, alltså en socialistisk stat där det inte finns en privilegierad härskande elit vid makten.

  • Internationell mobilisering för att stoppa bombningen av Gaza!
  • Stöd åt palestiniernas motståndskamp!
  • Intifada till seger!
  • Stoppa ockupationen!
  • För palestiniernas och judarnas rätt till ett hemland inom en socialistisk federation i Mellanöstern!

Internationella Marxistiska Tendensen

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,272FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna