Ett socialistiskt program mot Coronapandemin

Vi uppmanar arbetarrörelsen att sluta upp bakom dessa krav för att bekämpa coronapandemin.

 • Ett totalstopp för nedskärningar, varsel och privatiseringar inom hela välfärden.
 • Flerdubbla antalet vårdplatser och intensivvårdsplatser. Locka tillbaka vårdarbetare till yrket genom kraftiga permanenta lönehöjningar. Rekvirera nödvändiga byggnader för att inrätta nya sjukhus.
 • Förstatliga Apoteket och försörjningen av sjukvårdsmaterial samt läkemedelsföretag för att trygga tillgången. Förstatliga alla privata vårdföretag för att kunna använda och koordinera alla resurser för samhällets bästa.
 • Inför snabbutbildningar och garanterad fast heltidsanställning till alla som vill bidra i vården. Ta omedelbart tillbaka alla nedskärningar som gjorts på administrativ personal, vaktmästare, städare och så vidare för att ge vårdpersonalen möjlighet att fokusera på patienterna.
 • Nationalisera industrier för produktion av medicinsk utrustning och utrustning för att skydda arbetare mot smittan. Upprätta arbetsplatskommittéer i vården, på universitet och i industrier som kan samordna och gemensamt kartlägga vilka behov som finns och vad som ska produceras.
 • Matdistribution måste organiseras till alla de som inte kan ta sig till en mataffär eller som inte har råd att köpa mat. Förbud mot spekulativa prishöjningar (priskontroller) måste införas på alla basvaror, medicinsk utrustning, läkemedel och så vidare.
 • Förbjud varsel och lönesänkningar med anledning av krisen. Alla permitteringar ska betalas av storföretagen själva, inte av staten. De företag som hävdar att de inte har råd – låt dem öppna sin bokföring för granskning av valda arbetarkommittéer. Om de inte har råd bör de förstatligas för att trygga arbetarnas försörjning. Konkurshotade företag ska förstatligas – inte läggas ned.
 • Stäng alla icke-samhällsnödvändiga arbetsplatser för att minska smittspridningen och låt alla arbetare stanna hemma med full lön som betalas av företagen – inte av staten. Låt arbetarna och fackföreningarna bestämma vilka verksamheter som är samhällsnödvändiga och vilka som ska stänga under pandemin. I de företag som inte kan stängas ned ska arbetarna och facket ta kontroll över produktionen, bestämma arbetstider, vilka som ska anställas och alla nödvändiga åtgärder som behövs för att minska risken för smittspridning.
 • Om chefer vägrar stänga ner icke-samhällsnödvändig produktion eller kräver att arbetare ska komma in och arbeta trots att de kan arbeta hemifrån bör facken organisera strejker för att stänga ner arbetsplatsen.
 • Förbjud vräkningar och inför hyresstopp för de som nu ställs utan inkomst, och skriv av en del av lånet för de som inte längre kan amortera. Expropriera alla bostäder som står tomma för att inkvartera hemlösa. Nationalisera de bostadsbolag som vägrar.
 • Garantera inkomsten till de som har timanställningar och andra otrygga anställningar, vilket ska bekostas av arbetsgivaren.
 • Gör det möjligt för alla att söka a-kassa och höj ersättningen vid sjukdom och arbetslöshet till 100 procent. Ingen ska utförsäkras – alla sjuka ska få sjukersättning.
 • Inga krisavtal ska skrivas mellan fackens ledning och arbetsgivarna över huvudet på medlemmarna. Återinför medlemsdemokratin inom fackföreningsrörelsen. Alla avtal måste antas av medlemsomröstningar. Inga avtal får godkännas bara av ledningen!
 • Detta program ska inte finansieras genom statliga lån, som i sista hand bara kommer att betalas av arbetare genom nedskärningar. Förstatliga i stället bankerna för att betala för de nödvändiga investeringarna och åtgärderna. Därigenom kan man också stötta småföretag för att trygga jobb. Alla förstatliganden av banker och storföretag ska genomföras utan kompensation till tidigare ägare.

Revolution

Relaterade artiklar

Sociala medier

3,162FansGilla
2,486FöljareFölj
1,272FöljareFölj
2,021FöljareFölj
732PrenumeranterPrenumerera

Senaste artiklarna