Revolution är den svenska sektionen av Internationella marxistiska tendensen (IMT), som är en internationell revolutionär kommunistisk organisation som finns i över 30 länder. Vi står för en fullständig samhällsomdaning, för att kapitalismens barbari ska ersättas med socialismen, som är arbetarklassens styre.

Vi måste göra upp med hela det nuvarande systemet och den härskande klassens absurda rikedomar, som skapas på det stora flertalets bekostnad. Vi vill nationalisera de viktigaste delarna av ekonomin – bankerna, gruvorna och de stora monopolen – under arbetarnas demokratiska kontroll och styre, och driva dem enligt en samhällelig produktionsplan. På så sätt kommer vi enkelt kunna använda samhällets resurser och modern teknologi för att avskaffa arbetslösheten, sänka arbetstiden och garantera ett bra liv åt alla.

Redan nu har fler och fler ungdomar och arbetare i Sverige och världen över börjat leta efter en revolutionär lösning. Men all historisk erfarenhet visar att arbetarklassen bara kan ta makten och behålla den om den står under ledning av ett revolutionärt ledarskap som är beväpnat med marxismens idéer. Vi är mitt uppe i en period av kapitalistisk kris och uppsving i klasskampen, och uppgiften att bygga ett sådant ledarskap är akut.

Därför använder vi den vetenskapliga socialismen, marxismen, som ger oss de verktyg vi behöver för att höja oss över våra egna omedelbara erfarenheter, tränga in under händelsernas yta och förstå verkligheten på djupet. Därigenom kan vi förstå hur vi ska ingripa i händelseutvecklingen på ett meningsfullt sätt.

För att samla arbetarklassens och ungdomens erfarenheter, analysera och sprida dem, och förklara marxismens idéer och lösningar, ger vi ut vår tidning Revolution. Vi sprider också dessa revolutionära idéer på universitet och gymnasieskolor runtom i Sverige genom Marxistiska Studenter. På hundratals möten, demonstrationer och aktiviteter och i tusentals diskussioner och samtal varje år gör vi dessa idéer kända. Vi säljer böcker och pamfletter och bedriver studier.

Men det räcker inte att bara sprida idéer – man måste också organisera sig. Därför bygger vi aktivt marxismens styrkor, som en förberedelse för morgondagens hårda klasstrider. Vi ingriper i arbetarklassens kamp, ger stöd till strejkande arbetare, deltar i kampen mot förtryck och organiserar aktiviteter i solidaritet med klasskamp i andra länder.

Vårt mål är att arbetarklassen ska ta makten över hela världen. Men vi är fortfarande en liten organisation, och vi måste bli fler och starkare för att kunna påverka händelseutvecklingen. Tveka alltså inte en sekund om du vill gå med i IMT!

Tidningen

Revolution kommer ut 11 gånger per år, och du kan beställa din prenumeration här. I tidningen kan du läsa marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt. Vi rapporterar om kamp, intervjuar fackligt aktiva på arbetsplatser, gör internationella analyser och skriver historiska tillbakablickar. Våra artiklar och analyser skrivs inte av några passiva betraktare vid kampens sidolinjer utan av aktiva och kämpande kommunister. Vårt mål är ambitiöst. Vi vill bli den tydligaste och starkaste rösten för marxismen i Sverige idag.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom e-post.

E-post: info@marxist.se

Plusgiro: 26 72 20-2

Swish: 123 390 74 90

Ansvarig utgivare: Ylva Vinberg