Sverige

Kampanj för en redaktör till Avanti!

av Avanti Red.

De senaste årens utveckling har inneburit en explosion av stora händelser på många håll i världen. Revolutionerna i Nordafrika, krisen i Europa och den utbredda kampen mot nedskärningspolitik – men också kamputbrotten i Turkiet och Brasilien – pekar alla på att den sociala och ekonomiska jämvikten är allvarligt rubbad i det kapitalistiska systemet. Och detta gäller inte bara på enstaka ställen utan på världsskala. Världskapitalismens djupa kris markerar slutet på en lång historisk period och början på en ny.

Slavoj Zizek - försvarare av SYRIZA:s socialdemokratiska vändning

av Angelos Irakleidis och Fred Weston

Det har byggts upp ett rykte om Slavoj Zizek som en respekterad akademisk "marxist" och han ses som något av en "rockstjärna" bland vänstern. Men hans senaste försök att omsätta sina teorier i konkreta politiska åtgärder för en eventuell framtida SYRIZA-regering i Grekland visar att det inte finns något revolutionärt i hans tänkande. Han ger i själva verket akademisk trovärdighet till en modern reformistisk strömning och har blivit en förespråkare för vändningen mot höger av SYRIZAs ledning.

Kämpa för en likvärdig skola

av Hannes Oscarsson

Friskolorna har varit ämne för en het debatt de senaste åren i Sverige. Debatten har på ett tydligt sätt uttryckt två olika ideologier, två olika grundläggande ståndpunkter i frågan. För oss socialister är det fundamentalt att skolor ska drivas offentligt för att ge alla elever en god och likvärdig utbildning. På motsatt sätt betraktar borgarklassen skolor och annan offentlig verksamhet som en typ av vara på marknaden. Elever och föräldrar blir i deras värld konsumenter, som genom sina ”frivilliga val” ser till att endast ”de bästa” skolorna gynnas och gör profit på elevernas utbildning. Men vi frågar oss – är det inte betydligt lättare att bara upprätthålla en hög standard på alla skolor från början, och garantera det genom demokratisk kontroll?

Ny nedläggning i Umeå: Förstatliga Volvo!

av Johan Nystedt


Den 16 oktober kallades anställda på Volvo i Umeå till möte. De informerades om att företaget ska flytta hyttillverkningen till Göteborg, att 500 arbetare skulle få gå och att åtminstone 100 till drabbas när flytten genomförts. Även i Göteborg kommer verksamheten skäras ner, då produktionen avvecklas från två monteringslinor till en. I slutändan kommer ungefär 700 svenska arbetare plus 200 i Belgien och Frankrike påverkas av Volvos beslut.

Kapitalismens dödskamp

av Avanti

I Sverige kontrollerar ett fåtal plutokrater våra liv. Välgörenhetsinstitutet Oxfam har räknat ut att 85 individer äger större rikedomar än vad halva jordens befolkning gör tillsammans. Detta är inte några “demokratiskt valda” politiker. Det handlar om denna världs härskare, de som äger de stora företagen och därigenom styr hela samhället. Det handlar om borgarklassen.

En helg av kamp mot fascismen

av AVANTI RED.

Förra helgens fascistiska mordförsök mot vänsteraktivisterna i Malmö har väckt starka reaktioner. Under helgen har det varit en rad demonstrationer, manifestationer och möten runtom i landet. Avanti rapporterar från några av de platser där våra kamrater deltagit: Malmö, Stockholm, Göteborg, Uppsala och Piteå. Dessa demonstrationer visar det verkliga styrkeförhållandet mellan de nazistiska sekterna och den kämpande arbetarklassen.

Ingen tilltro till staten! Försvara arbetarrörelsen! Kämpa för socialism!

av Niklas Albin Svensson

Fascistattackerna mot vänsteraktivister och arbetarrörelse har tilltagit det senaste året, senast den 8 mars i Malmö. En av aktivisterna, Showan, fick skallen spräckt och ligger fortfarande nedsövd. Den 9 mars hölls det därför med kort varsel imponerande manifestationer, och de kommer utan tvivel bli större i helgen. Arbetarrörelsen måste försvara sig, och det känner varenda vänsteraktivist i Sverige. Fascisterna testar vad de kan göra, men hittills har svaret från arbetarrörelsens ledning varit oförlåtligt tyst – man har hänvisat till polisen. Men händelserna måste ses som en väckarklocka – vi kan inte lita på den borgerliga staten – vi måste själva försvara oss!

Rapport från manifestationen i Uppsala 27/2 – Stoppa sänkningen av studiebidraget!

av Fredrik Albin Svensson

I likhet med resten av landet, så manifesterade uppemot 100 arga studenter i Uppsala på torsdagkväll mot regeringens förslag på en sänkning av studiebidraget med 300 kr. Organisatören bakom manifestationen var Ockupera Universitetet. Talen uttryckte en oerhörd ilska över studenters usla levnadssituation, och förklarade hur det inte bara handlar om lite mer eller lite mindre pengar i studenternas plånbok – det handlar om att man steg för steg gör det mer osäkert att vara ung. Manifestationen var ett viktigt första steg, men mer kamp kommer krävas för att stoppa attackerna.

Partiet måste bryta med reformismen

av Christofer Bengtsson

Den 10-12 januari hade Vänsterpartiet kongress på Münchenbryggeriet i Stockholm. Den främsta stridslinjen handlade om strategin i de två valrörelserna under 2014. Partistyrelsen vill rida på den rådande framgångsvågen och försöka glida in i regeringen genom att anpassa partiet till det som de uppfattar går hem hos ”opinionen”, och vad som är ”möjligt” att få igenom i parlamentariska förhandlingar med ledningarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta leder till att politiken urvattnas högerut. På detta sätt undergrävs partiets möjligheter att i framtiden bli det självklara alternativet för radikala ungdomar och arbetare som vill kämpa mot de orättvisor som kapitalismen innebär.

Jobbskatteavdraget gynnar inte arbetare

av Petra Edlund

Moderaterna har meddelat att de planerar att genomföra ett femte jobbskatteavdrag. Skattesänkningarna urholkar den svenska statskassan. För en högerpolitiker kan detta rentav framstå som oansvarigt, som de säger, mot bakgrund av den instabila världsmarknaden.

Men för marxister är huvudsaken inte statsskulder eller budgetunderskott. Det som är viktigt är hur detta drabbar den svenska välfärden, ökar klyftorna och försämrar för dem som har det sämst.

Prenumerera på innehåll