Inflationen: Varför ökar priserna - Ett marxistiskt svar