Solidaritet med Afrin: avslöja imperialismens hyckleri