Inledning till Staten och revolutionen - Statens roll och socialdemokratin