Till stöd för sopgubbarnas strejk: Vad ligger bakom strejken?