Klassiker

Marxismens tre källor och tre beståndsdelar

av V.I. Lenin (1913)

För att uppmuntra våra läsare till studier i marxismens klassiker publicerar vi då och då marxistiska guldkorn. Detta behöver varken ursäkter eller förklaringar. Lenins klassiska artikel Marxismens tre källor och beståndsdelar är fortfarande, snart hundra år sedan dess tillkomst, troligtvis den bästa översikten över det marxistiska tänkandet som skrivits. Som Lenin förklarar är kärnan i marxismen dess revolutionära budskap.

Den materialistiska dialektikens ABC

av Leo Trotskij

Trotskijs "Den materialistiska dialektikens ABC" är en briljant kort förklaring av marxismens filosofi. Den skrevs som en del i ett försvar av marxismen mot en revisionistisk medelklasstendens inom den amerikanska trotskistiska rörelsen under det sena 1930-talet, vilken försökte utmana marxismens mest grundläggande principer. I opposition till pragmatism och empiricism försvarade Trotskij den dialektiska materialismen som en rikare, mer omfattande och allsidig syn på samhället och livet i allmänhet.

Anarkism och socialism

av V.I. Lenin (1901)

Mycket intressanta men korta anteckningar av Lenin om anarkismen.

Prenumerera på innehåll