Internationell arbetarrörelse

VIDEO - Den "heta hösten" i Italien 1969

av IMT

Vi publicerar här två videoupptagningar av diskussionen om den italienska "heta hösten" 1969, som ägde rum på International Marxist Tendencys världsskola i Grekland 2013. Diskussionen inleddes av Claudio Belotti från den Italienska sektionen.

Den kommunistiska internationalens uppgång och fall

av Ted Grant

Den kommunistiska internationalen upplöstes av Stalin 1943. Vid det laget hade den sedan länge upphört att fungera som ett verktyg för den proletära världsrevolutionen och i stället blivit ett verktyg i händerna på den stalinistiska byråkratin. Strax efter dess upplösning skrev Ted Grant en text som behandlar dess historia, som Avanti här kan publicera i nyöversättning.

Olwyn Hughes – arbetare, kämpe, marxist

av Alan Woods

Arbetarklassens historia består av miljoner och åter miljoner enskilda människoöden. En av alla dessa arbetare var Olwyn Hughes (1926-1997), en walesisk gruvarbetare som blev politiskt aktiv under andra världskriget, först inom ungkommunisterna och senare i det trotskistiska Revolutionary Communist Party (RCP). Han förblev gruvarbetare och marxist livet ut. Här publicerar vi Alan Woods minnesskrift över Olwyn Hughes från 1998.

Prenumerera på innehåll