Kan miljön överleva kapitalismen?

av Marxistiska Studenter Stockholm

Tid: onsdag 27 februari 18:00
Plats: Stockholms universitet, Sal D255, Universitetsvägen 10 A

Kan miljön överleva kapitalismen?

Klimatförändringarna är numera inte bara ett abstrakt hot inför framtiden. Redan idag ser vi allt större och upptrappade miljökatastrofer, utan någon tidigare like. Detta har fått många människor att inse hur akut situationen är. Kapitalismen med dess vinstdrivna produktion är den direkta orsaken till denna stundande katastrof, och oavsett vad kapitalismens förespråkare basunerar ut, så kommer en lösning aldrig att kunna nås inom ramen för kapitalismen och dess marknadsmekanismer. Vad krävs för att stoppa klimatförändringarna? Vad som står på spel är mänsklighetens överlevnad. Hinner vi avskaffa kapitalismen innan kapitalismen avskaffar oss?

Marxistiska Studenter Stockholms Universitet håller ett möte på temat "Kan miljön överleva kapitalismen?"

Sal D255, välkomna dit och diskutera med oss!

För Facebook-event se här.