Sverige behöver en revolution

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: torsdag 31 januari 17:00
Plats: Medicinareberget, Medicinaregatan 3A, sal Ivar Ivarsson

Sverige behöver en revolution!

Ökad ojämlikhet och nedskärningar i välfärden är bara några av de symptom som varslar om ett system i kris. Medan rikedomarna koncentreras i allt färre händer får den stora massan det allt sämre.

Med den nytillträdda regeringens politik – som bl.a. innebär sänkt arbetsgivaravgift och sänkta skatter, sänkt ersättning för nyanlända och långtidssjukskrivna, marknadshyror, samt försämring av asylrätten och lagen om anställningsskydd – fortsätter attackerna på arbetarklassen. Behovet av en radikal socialistisk politik som är beredd att bryta med kapitalismen har aldrig varit större. Men hur skall en sådan politik se ut? Och vad innebär egentligen en revolution?

Varmt välkommen!

Sal: Ivan Ivarsson

För Facebook-event se här.