Nej till kapitalets EU! För en socialistisk värld!

av Marxistiska Studenter Humanisten

Tid: onsdag 22 november 18:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6, Sal H421, Göteborgs universitet

Nej till kapitalets EU! För en socialistisk värld!

Den 17 november samlas EU:s ledare i Göteborg för ett inofficiellt EU-toppmöte. Samtidigt demonstrerar folk mot EU:s politik. Frågan om EU:s framtid är efter Brexit mer aktuell än någonsin och många kritiska röster höjs mot unionen. Men var i består den marxistiska kritiken av EU?

För att svara på den frågan krävs det först en förståelse för vad EU är för institution. Att unionen från början var tänkt som ett fredsprojekt är en myt. Den är och förblir ett samarbete mellan den europeiska borgarklassen och syftar till att befästa dess makt på världsmarknaden. Ett exempel på detta är hur EU i namnet av "fri rörlighet" möjliggör för arbetsköparen att kringgå inhemska kollektivavtal genom att importera arbetskraft från andra EU-länder, något som bidrar till lönedumpning på hela den europeiska arbetsmarknaden. Samtidigt stänger EU de yttre gränserna för människor på flykt, medan frikostiga handelsavtal för varor och kapital upprättas. När den kapitalistiska krisen slår hårt mot flera av medlemsländerna vänder EU folket ryggen.

Som marxister ställer vi oss därför kritiska till denna djupt odemokratiska institution, samtidigt som vi inser att problemen för den europeiska arbetarklassen inte kommer att lösas enbart genom en reformation av eller ett utträde ur unionen. Istället måste kampen mot EU:s politik kopplas samman med kampen för socialism i hela Europa - och världen.
_______________________________________

Sal H 421, Humanisten

Mötet anordnas av Marxistiska Studenter Göteborg, som är en oberoende kårförening. Du kan enkelt bli medlem när du kommer på våra aktiviteter och det kostar 50:­- / läsår.

På våra möten diskuterar vi frågor som rör historia, politik, ekonomi och filosofi utifrån ett marxistiskt perspektiv.

Alla är välkomna att ge förslag på diskussionsämnen för våra möten.

För frågor/synpunkter hör av dig till oss på msg@gota.gu.se

Varmt välkommen!

För Facebook-event se här.