Revolutionär kvinnokamp

av Marxistiska Studenter Humanisten

Tid: onsdag 18 oktober 18:00
Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6, Sal H420, Göteborgs universitet

Revolutionär kvinnokamp

Den pågående kapitalistiska krisen leder till en exempellös rad av attacker mot arbetares levnadsstandard, genom sänkta löner och hårdare press på arbetsplatserna. Framför våra ögon ser vi hur alla de förbättringar som arbetarklassen har kämpat sig till rullas tillbaka, bit för bit. Detta förtryck drabbar i regel kvinnor allra hårdast. Detta visar inte minst nedskärningarna inom vården och nedläggningar av BB, som leder till att gravida kvinnor inte får tillgång till en säker förlossningsvård. Dessutom är kvinnorna i majoritet inom vårdyrkena, och drabbas därför särskilt hårt av nedskärningar inom offentlig sektor.

För marxister har kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter alltid varit en avgörande del av kampen för ett klasslöst samhälle. För att få ett slut på sexism och rasism måste vi krossa klassamhället, där en minoritet använder sig av alla tänkbara förtryck som ett sätt att skapa splittring för att slå mot hela arbetarklassen. Därför är kampen för kvinnors rättigheter sammanlänkad med kampen för socialism!
______________________________________________________
Sal H 420, Humanisten

Mötet anordnas av Marxistiska Studenter Göteborg, som är en oberoende kårförening. Du kan enkelt bli medlem när du kommer på våra aktiviteter och det kostar 50:­- / läsår.

På våra möten diskuterar vi frågor som rör historia, politik, ekonomi och filosofi utifrån ett marxistiskt perspektiv.

Alla är välkomna att ge förslag på diskussionsämnen för våra möten.

För frågor/synpunkter hör av dig till oss på msg@gota.gu.se

Varmt välkommen!

För Facebook-event se här.