Marxism och anarkism

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: torsdag 12 oktober 18:00
Plats: Göteborgs universitet, Campus Haga, Sal B 110, Sprängkullsgatan 19

Marxism och anarkism

Kapitalismens kris gör att allt fler får upp ögonen för revolutionära idéer, i synnerhet unga. Sedan den ekonomiska krisen 2008 har försäljningen av Marx' Kapitalet och det Kommunistiska manifestet ökat markant, och marxismen har återigen vunnit mark i studentrörelser världen över.

Även anarkistiska idéer får allt större spridning när ungdomar och arbetare söker efter en lösning på krisen och en väg framåt. Anarkistiska teoretiker som Proudhon, Kropotkin och Bakunin återupptäcks av nya lager av ungdomar. Att dessa texter öppnar folks ögon för det kapitalistiska systemets barbari är positivt, men anarkismen har sina tydliga begränsningar. Anarkismen är tilltalande i sin enkelhet: att motsätta sig allt och alla som bevarar status quo. Men under en mer noggrann undersökning så saknas en djupgående analys av hur kapitalismen fungerar, och hur vi kan avskaffa den.

Så hur skiljer sig marxism och anarkism? Varför är vi marxister och inte anarkister? Hur kan vi störta kapitalismen, och vad ska ersätta den?
_____________________________________________________
Sal B 110, Campus Haga

Mötet anordnas av Marxistiska Studenter Göteborg, som är en oberoende kårförening. Du kan enkelt bli medlem när du kommer på våra aktiviteter och det kostar 50:­- / läsår.

På våra möten diskuterar vi frågor som rör historia, politik, ekonomi och filosofi utifrån ett marxistiskt perspektiv.

Alla är välkomna att ge förslag på diskussionsämnen för våra möten.

För frågor/synpunkter hör av dig till oss på msg@gota.gu.se

Varmt välkommen!

För Facebook-event se här.