Inga nazister i Göteborg

av Göteborgs Antifascistiska Front

Tid: lördag 30 september 11:00
Plats: Gustaf Adolfs torg

Inga nazister i Göteborg

English translation below.

TID OCH PLATS PRELIMINÄR - MER INFORMATION KOMMER SENARE.

Den 30 september planerar nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen att genomföra en marsch i Göteborg. Detta är en exceptionell händelse. Det är mycket sällan det görs försök att arrangera öppna nazistdemonstrationer i vår stad. Detta har onekligen ett samband med kulturella och mediala etablissemangets skamlösa krypande för nazisterna i Nya Tider, vars medverkan på Bokmässan kommer ske samtidigt som den demonstration NMR planerar.

NMR är Sveriges i särklass mest våldsamma nazistorganisation. Det senaste året har medlemmar i NMR utfört en rad bombattentat mot flyktingboenden och en vänsterlokal i Göteborg. För ungefär ett år sedan mördade deras finska gren Jimi Karttunen i Helsingfors.

NMR:s organiserade öppna närvaro i Göteborg är oacceptabel. Vi kallar alla demokratiska, antifascistiska krafter till Göteborg för att 30 september protestera mot nazismen.

Alla till Göteborg,
No pasarán

No nazis in Gothenburg

TIME AND PLACE PRELIMINARY – MORE INFORMATION WILL FOLLOW

On 30 september the Nazis in Nordiska Motståndsrörelsen (Nordic Resistance Movement) are planning to march through Gothenburg. This is an exceptional event. The attempts to arrange open Nazi demonstrations in Gothenburg are few and far between. This can undoubtly be understood in connection with the culture and media establishments shameless accomodation of the nazis in Nya Tider at the Gothenburg Bookfair, that will happen at the same time as the demonstration NMR is planning to hold.

NMR is the most violent Nazi organisation in Sweden. In the past year members of NMR have bombed a number of refugee homes and a left wing bookstore in Gothenburg. A year ago the Finnish branch of NMR murdered Jimi Karttunen in Helsinki.

The organized, open presence of NMR in Gothenburg is unacceptable. We call all democratic, antifascist forces to Gothenburg to protest against Nazism 30 september.

Everyone to Gothenburg,
No pasarán.

För Facebook-event se här.