Kvinnokamp och klasskamp

av Marxistiska Studenter Södertörn

Tid: torsdag 28 september 18:00
Plats: Södertörns högskola Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg, 141 89 Huddinge kommun

Kvinnokamp och klasskamp

Kvinnans underordnade roll som mannens egendom, knuten till hemmet och sedd som mindre värd, är ett resultat av hur samhället har organiserats sedan de första klassamhällena uppstod. Hur uppstod kvinnoförtrycket och hur kan vi krossa det?

Som marxister måste vi alltid stå i första ledet i kampen för avskaffandet av alla förtryck. Vi vet att vi enbart kan avskaffa alla förtryck genom att avskaffa fötryckens materiella grund, klasssamhället och det kapitalitsiska systemet, genom en socialistisk revolution.

Marxistiska studenter Södertörn håller öppet möte med temat kvinnokamp och klasskamp! Mötet kommer att börja med en inledning och därefter öppnar vi upp för diskussion och frågor!

Vi möts i F huset 17:45 och mötet börjar 18:00 i kårens evenemangslokal "skeppet"!

För Facebook-event se här.