Demonstration mot krigsövningen Aurora 17

av Demonstrera mot krigsövningen Aurora 17 - Göteborg 16/9 - stoppaaurora17.se

Tid: lördag 16 september 13:00
Plats: Gustav Adolfs torg

Demonstration mot krigsövningen Aurora 17

Som en direkt konsekvens av ratificeringen av värdlandsavtalet kommer det att genomföras en omfattande krigsövning i Sverige under namnet Aurora 17. Utländska styrkor kommer att operera i främst Göteborg men även i Mälardalen och på Gotland under september månad 2017.

Det finns en omfattande opinion i Sverige mot Nato som bl a visade sig i de 40 000 personer som skrev på mot godkännande av värdlandsavtalet. Vi vet alla att opinionen är mycket större än så. Det måste synliggöras för att det inte skall tas ytterligare steg till ett svenskt Nato-medlemskap.

Vi som arrangerar demonstrationen är ett nätverk av 32 organisationer och partier.

Parollerna för demonstrationen är:

- Nato ut ur Sverige
- Riv upp värdlandsavtalet
- Inga kärnvapen på svensk mark

Talare på demonstrationen är Gudrun Schyman (Fi), Stig Henriksson (V), Valter Mutt (MP) samt Robert Mathiasson (K).

Pä mötet efter demonstrationen kommer Slowgold, Nyningen och Mikael Wiehe att uppträda.

För Facebook-event se här.