Imperialism, terrorism och krig

av Marxistiska Studenter Göteborg

Tid: torsdag 14 september 18:00
Plats: Göteborgs universitet, Campus Haga, Sal B 110, Sprängkullsgatan 19

Imperialism, terrorism och krig

Dagligen nås vi av rapporter från världens krigshärdar. Död, förödelse och mänsklig tradgedi är idag vardag på många platser på jorden. Ett faktum som även föder terrorhandlingar här i Europa.

Frågan om NATO-medlemskap står idag högt upp på agendan i Sverige och i höst genomförs NATO-övningen Aurora på Svensk mark med regeringens goda vilja. Den militära spjutspetsen på de mäktigaste imperialist-makterna i världen tillåts öva i det "neutrala Sverige".

Imperialistiska krig och terrorism är kanske det fenomen där det kapitalistiska systemets grymheter manifesteras som allra tydligast, även om de verkliga motiven bakom krigshandlingar ofta ligger gömda bakom lager av propaganda och falska motiv.

Varför utbryter krig i vissa områden? Och vilka är det som tjänar på blodspillet?

För att svara på dessa frågor krävs det en grundlig analys av det kapitalistiska systemets natur och vilka imperialistiska intressen som ligger bakom konflikterna.

Välkommen att delta på mötet om hur krig och terrorism kan förklaras och analyseras ur ett marxistiskt perspektiv, samt diskutera hur vi genom klasskamp kan bygga en fredligare värld.
_____________________________________________________
Sal B 110, Campus Haga

Mötet anordnas av Marxistiska Studenter Göteborg, som är en oberoende kårförening. Du kan enkelt bli medlem när du kommer på våra aktiviteter och det kostar 50:­- / läsår.

På våra möten diskuterar vi frågor som rör historia, politik, ekonomi och filosofi utifrån ett marxistiskt perspektiv.

Alla är välkomna att ge förslag på diskussionsämnen för våra möten.

För frågor/synpunkter hör av dig till oss på msg@gota.gu.se

Varmt välkommen!

För Facebook-event se här.