Kapitalismens kris

av Marxistiska studenter stockholms universitet

Tid: onsdag 13 september 18:00
Plats: Stockholms universitet, Universitetsvägen 14D, Sal B413

Kapitalismens kris

Marxistiska Studenter Stockholm bjuder in till sitt tredje öppna möte för terminen, med diskussionsämnet kapitalismens kris!

Den nuvarande världssituationen karakteriseras av en kris på alla nivåer: ekonomisk, finansiell, social, politisk, diplomatisk och militär. Genom en marxistisk analys förstår vi att krisens huvudsakliga orsak är kapitalismens oförmåga att utveckla produktivkrafterna på världsskala. Hög- och lågkonjunkturcykler kommer att fortgå tills kapitalismen har avskaffats, men den allmänna trenden kommer att vara nedåtgående.

Detta betyder att massorna står inför årtionden av stillastående eller sjunkande levnadsstandard. I en sådan situation ifrågasätts den rådande ordningen och allt fler söker sig till andra alternativ.

Därför är det av största vikt att på djupet studera de processer som pågår runt omkring oss – vi måste förstå världen för att förändra den!

Mötet äger rum klockan 18:00 i sal B413 på Stockholms Universitet och de som vill kan ses utanför biblioteket 17:45.

För Facebook-event se här.